středa 27. července 2011

Spor o značku "Apetito"

Články na tomto blogu dále nejsou aktualizovány. Pro aktuální informace o ochranných známkách přejděte na www.jindrasulcova.cz.

Spor o značku Apetito představuje jeden z nejdelších známkových sporů u nás. Stranami sporu jsou společnosti TPK, spol. s r. o., vlastník prioritně nejstarší ochranné známky "Apetito" z roku 1993, a Bel Sýry Česko a.s., právní nástupce původního výrobce Apetita - národního podniku Lacrum Brno.

Národní podnik Lacrum Brno za celá desetiletí své výroby předmětného smetanového sýru nenechal zapsat žádnou ochrannou známku znění "Apetito". Ta byla registrována až společností TPK, spol. s r. o. s prioritou k 14.9.1993. O registraci předmětného označení se později pokusila i Želetavská sýrárna ve znění "Apetitto", tato registrace byla ale v roce 2004 pro svoji kolizi se starší ochrannou známkou prohlášena za neplatnou.

V roce 2005 zakazuje soud společnosti Bel Sýry Česko a.s. užívat označení "Apetitto", proto se společnost o rok později rozhoduje změnit značku svého smetanového sýru na "Smetanito" s dovětkem "dříve Apetitto", užívání tohoto dodatku je jí však v témže roce zakázáno.

Posléze se společnost TPK, spol. s r. o. obrací na soud s novou žalobou, pomocí které se na společnosti Bel Sýry Česko a.s. domáhá náhrady škody, která jí byla způsobena neoprávněným užíváním označení "Apetitto" s tím, že požaduje stamilionové odškodné (údajně se mělo jednat o 270 miliónů korun). Jako důkaz chce předložit výpisy z účetní evidence protistrany, na to však dle soudního rozhodnutí nemá nárok z důvodu neexistence příslušné právní normy v době předmětného jednání. Ani tímto však soudní pře neskončila. Věc mezitím doputovala k Nejvyššímu soudu, který nařídil nové projednání celého případu z důvodu, že společnosti TPK spol. s r. o. nebyla poskytnuta všechna procesní oprávnění, která ji náleží.

Na výsledek sporu si tak budeme muset ještě počkat.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------