úterý 15. února 2011

Postup v případě porušování práv k ochranné známce

Články na tomto blogu dále nejsou aktualizovány. Pro aktuální informace o ochranných známkách přejděte na www.jindrasulcova.cz.


V případě porušování známkových práv ze strany třetích osob máme v podstatě na výběr z následujících možností:
  1. pokus o smírné vyřešení případu
  2. využití dostupných veřejnoprávních prostředků
  3. civilní řízení soudní

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ

Standardně se snažíme vyřešit případ porušování známkových práv smírnou formou, kdy varovným dopisem vyzýváme osobu porušující práva, aby od takového jednání upustila.
Nepodaří-li se případ vyřešit smírnou cestou, nebo není-li to vzhledem k okolnostem možné, máme na výběr mezi veřejnoprávními a soukromoprávními prostředky ochrany, přičemž nejčastěji vybíráme zejména z následujících:


VEŘEJNOPRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY ZNÁMKOVÝCH PRÁV

SPORNÉ ŘÍZENÍ PŘED ÚPV

Mezi tzv. sporná řízení před ÚPV řadíme v první řadě námitky proti zápisu zveřejněného označení, zrušovací řízení a řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky.

OCHRANA POSKYTOVANÁ CELNÍMI ORGÁNY

Vlastníci známkových práv rádi využívají ochrany poskytované celními orgány na základě zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, kdy vlastník zaeviduje svou ochrannou známku na celním ředitelství s tím, že celní orgány jej informují v případě jakéhokoli výskytu zboží, o kterém je důvodné se domnívat, že je na něm užita ochranná známka bez souhlasu jejího vlastníka.

SOUKROMOPRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY ZNÁMKOVÝCH PRÁV

V tomto případě připadají v úvahu zejména mimosmluvní prostředky ochrany práv. Žaloby typicky obsajují žalobní nároky zdržovací (tj. určení povinnosti zdržet se závadného jednání), odstraňovací (určení povinnosti odstranit závadný stav) a satisfakční (určení povinnosti zaplatit náhradu škody).

Volba konkrétního nástroje závisí na okolnostech případu.

Potřebujete zakročit proti porušování Vašich známkových práv? Napište mi na jindra.sulcova(zavináč)gmail.com.