pondělí 24. ledna 2011

Užívání ochranné známky

Články na tomto blogu dále nejsou aktualizovány. Pro aktuální informace o ochranných známkách přejděte na www.jindrasulcova.cz.


Následky nedostatečného užívání ochranné známky
Vlastník ochranné známky je oprávněn a povinen ji užívat. Známkové předpisy tradičně upravují systém možných sankcí pro případ, že by zapsaná ochranná známka nebyla užívána vůbec nebo bylo její užívání shledáno za nedostatečné. Je pouze na vlastníku, zda bude svou ochrannou známku užívat nebo ne. Není-li ale ochranná známka řádně užívána, je třeba počítat s možnými důsledky.

Neužívaná ochranná známka nebo známka užívána pouze v nedostatečné míře nemůže být důvodem námitek, její existence nemůže být důvodem pro zrušení nebo prohlášení pozdější shodné nebo podobné ochranné známky za neplatnou a v krajním případě může být na základě návrhu třetí osoby i zrušena.

Tyto sankce však hrozí pouze ochranným známkám, které nebyly užívány / byly nedostatečně užívány po nepřetržitou dobu pěti let. Za užívání se přitom považuje užívání vlastníkem nebo třetí osobou s jeho souhlasem.