pondělí 18. dubna 2011

Rešerše známkové čistoty

Články na tomto blogu dále nejsou aktualizovány. Pro aktuální informace o ochranných známkách přejděte na www.jindrasulcova.czBudeme schopni úspěšně zaregistrovat svoje označení jako ochrannou známku?
Jak velká míra rizika neúspěchu v dané věci tu je?
S čím vším máme v případném řízení o registraci počítat?
Jakou formu ochrany pro své označení zvolit?
A jak případně své označení upravit, aby nezasahovalo do práv třetích osob?

Na všechny tyto otázky Vám odpoví rešerše známkové čistoty!

Rešerše známkové čistoty (známková rešerše) představuje cílený průzkum rejstříku ochranných známek, jehož účelem je ověřit, zda námi vybrané označení obstojí při případné registraci v konkurenci již zapsaných a přihlášených ochranných známek. 

Provedením rešerše na známkovou čistotu vybraného označení totiž zjistíme, zda v rejstříku ochranných známek existuje k danému datu zápis shodného nebo podobného označení pro shodné nebo podobné výrobky či služby, který by bránil registraci našeho označení.

V případě, že v rejstříku takové ochranné známky nebo jejich přihlášky objevíme, musíme tomu přizpůsobit i svůj další postup ve věci, tj. podle okolností případu:

  • ustoupit od registrace vybraného označení
  • upravit označení tak, aby nezasahovalo do práv třetích osob
  • zrevidovat plánovaný rozsah registrace
  • změnit plánovanou formu ochrany značky, etc.

Naopak nenajdeme-li v rejstříku starší záznamy, se kterými by se naše označení mohlo dostat do kolize, můžeme bez dalšího přistoupit k podání přihlášky ochranné známky. Samozřejmě za předpokladu, že jsme své označení vybrali v souladu se zákonem o ochranných známkách.

Zbývá dodat, že známková rešerše může velmi dobře posloužit, i když se zrovna nechystáte k registraci své značky, jednoduše Vám totiž odpoví na otázku, zda svojí značkou nezasahujete do již existujících práv třetích osob.

Potřebujete provést rešerši známkové čistoty? Můžete se na mne obrátit na e-mail jindra.sulcova(zavináč)gmail.com.