úterý 26. dubna 2011

Metoda licenční analogie

Články na tomto blogu dále nejsou aktualizovány. Pro aktuální informace o ochranných známkách přejděte na www.jindrasulcova.cz


Došlo-li ke neoprávněnému zásahu do známkových práv, může se oprávněný domáhat, aby se porušovatel zdržel závadného chování, odstranil závadný stav, nahradil škodu, vydal bezdůvodné obohacení a v případě nemajetkové škody i uhradil přiměřené zadostiučinění. 

Soud přitom může na návrh oprávněné osoby stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění paušální částkou, a to ve výši nejméně dvojnásobku obvyklého licenčního poplatku za užití poškozeného práva k datu neoprávněného zásahu do něj.

Ve výjimečném případě bude přicházet v úvahu stanovení této sumy paušální částkou ve výši nejméně jednoho násobku obvyklého licenčního poplatku k danému datu, a to nevěděl-li porušovatel ani nemohl-li vědět v době porušení práv, že se svým jednáním porušení dopouští.

Metoda licenční analogie tak představuje určení výše náhrady škody, bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění paušální částkou formou určeného násobku obvyklého licenčního poplatku k předmětnému datu.