pátek 12. srpna 2011

Watching - sledování ochranných známek

Články na tomto blogu dále nejsou aktualizovány. Pro aktuální informace o ochranných známkách přejděte na www.jindrasulcova.cz.


Watching je sledování pozdějších kolizních přihlášek ochranných známek, které by mohly ohrozit nebo poškodit sledovanou ochrannou známku objednatele. Jedná se tak o cílený monitoring pozdějších přihlášek (případně registrací) ochranných známek.

Watching (sledování ochranných známek) je prováděn v přesně určeném rozsahu. Obecně platí, že čím hodnotnější ochrannou známku máme, tím širší rozsah watchingu pro ni volíme. A naopak.

Výsledkem watchingu je zpráva o výskytu možné kolizní ochranné známky resp. její přihlášky. Je na objednateli, zda se rozhodne přistoupit ke krokům na ochranu svých práv (nejčastěji námitky) nebo ne.

Watching je prováděn v pravidelných intervalech. Já osobně zajišťuji monitoring známkových rejstříků dle periodicity vydávání příslušných věstníků, tzn. rejstřík ochranných známek vedený ÚPV a rejstřík mezinárodních ochranných známek je monitorován týdně, rejstřík komunitárních ochranných známek je sledován denně. Díky tomu dostávají klienti informace o kolizních přihláškách v nejrychlejším možném termínu a tím pádem mají dost času rozhodnout se o dalším postupu. Zároveň když se rozhodnou podat námitky, zbývá nám dost času pro jejich zpracování.

Více informací získáte na jindra.sulcova(zavináč)gmail.com.