pondělí 19. září 2011

Spory o doménová jména

Články na tomto blogu dále nejsou aktualizovány. Pro aktuální informace o ochranných známkách přejděte na www.jindrasulcova.cz.


Spory o doménová jména (doménové spory) mají nejčastěji podobu sporu majitele starší ochranné známky s držitelem nebo registrátorem domény, která je shodná nebo zaměnitelně podobná této známce. Důvodem doménového sporu je porušování práv k ochranné známce.

Typicky se jedná o spory vlastníků ochranných známek se spekulanty, kteří zaregistrovali předmětné domény, aby donutili vlastníky ochranných známek k jejich odkupu nebo aby zabránili jejich registraci ze strany těchto oprávněných osob. Třetí typickou situací předcházející spory o doménová jména je registrace domény ze strany konkurenčního podniku vlastníka známky za účelem získání jeho zákazníků nebo jiného parazitování na jeho pověsti.

Doménové spory přitom nevedou jen vlastníci ochranných známek, ale také vlastníci jiných nehmotných statků (jména, obchodní firmy, autorská práva) a uživatelé nezapsaných označení. Ti mají však oproti vlastníkům registrovaných práv jednu nevýhodu - musí prokazovat protiprávnost jednání držitele napadené domény.

Doménové spory jsou řešeny jak obecnými soudy tak příslušnými rozhodčími institucemi - v ČR se jedná o Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Věcnou příslušnost k řešení konkrétního sporu je třeba zvolit podle druhu žalobního nároku.

Právní pomoc při řešení doménových sporů poskytují zejména advokáti a patentoví zástupci.