pátek 30. prosince 2011

Ochranná známka - hodnota, do které se vyplatí investovat

Články na tomto blogu dále nejsou aktualizovány. Pro aktuální informace o ochranných známkách přejděte na www.jindrasulcova.cz.

Ochranná známka je nehmotný statek, který zajišťuje exkluzivitu registrovaného označení na trhu.

Ochranná známka vzniká zápisem do rejstříku platným 10 let od podání přihlášky, který může být libovolně prodlužován na dalších 10 let doby platnosti.

Hodnota ochranné známky s postupující dobou platnosti roste, a to za splnění následujících předpokladů:

  • vhodně zvolený rozsahu registrace
  • zajištěné užívání ochranné známky

Tempo růstu hodnoty konkrétní ochranné známky závisí na celé řadě faktorů, jako jsou teritoriální a věcný rozsah registrace, délka a objem jejího užívání, marketingové ukazatele, ekonomická data a další.

Vhodně zvolená registrace ochranné známky představuje trvale rostoucí majetkovou hodnotu, která má povahu volně disponibilního majetku. Vzhledem k tomu, že ochranná známka svému vlastníku navíc poskytuje určitou konkurenční výhodu, je jasné, že se jedná o aktivum, které by v portfoliu žádného byznysu nemělo chybět.

Pro podnikatele představuje ochranná známka bezesporu hodnotu, do které se vyplatí investovat.