úterý 12. června 2012

Monitoring trhu

Články na tomto blogu dále nejsou aktualizovány. Pro aktuální informace o ochranných známkách přejděte na www.jindrasulcova.cz


Monitoring trhu a watching kolizních přihlášek představují dva základní pilíře komplexní známkové ochrany značky.     

O komplexní ochraně přitom hovoříme z toho důvodu, že je díky ní zajištěno sledování porušování práv jak na úrovni rejstříků ochranných známek, tak na úrovni samotného trhu.

Jestliže watching zajišťuje sledování kolizních označení v rejstřících ochranných známek, pak monitoring trhu představuje sledování faktického porušování práv v rámci trhu.

Vzhledem k tomu, že některé značky jsou na trhu užívány aniž by byly registrovány (hovoříme o užívání tzv. nezapsaných označení), je význam pravidelného sledování trhu víc než jasný.